Niemieckie prawo karno-skarbowe i niemieckie prawo karno-gospodarcze

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach karnych-skarbowych na terenie całego kraju. Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują również obrony przed sądami karnymi w zakresie prawa karnego-skarbowego. Obejmuje to między innymi …

Opłata ZUS w Niemczech: Podwykonawca w branży budowlanej i montażowej jako pracownik

W postępowaniu przed sądem socjalnym (Landessozialgericht) Berlin-Brandenburg (orzeczenie z 25.6.2021 – L 28 BA 122/18) negocjowano ubezpieczenia emerytalne polskiego podwykonawcy zatrudnionego u niemieckiego zleceniodawcy. Zakład ubezpieczeń emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung) był zdania, że polscy podwykonowawcy budowlani zajmujący się budową, rozbiórką,

Opodatkowanie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlano-montażowym w Niemczech

Wiele polskich firm z siedzibą w Polsce prowadzi działalność budowlane i montażowe w Niemczech. Działalność ta może prowadzić do utworzenia stałego zakładu dla celów podatkowych w Niemczech.

Procedury OSS w handlu internetowym w obszarze B2C (Business to Consumer)

Nowe prawo w dziedzinie e-commerce weszło w życie z dniem 01.07.2021 r. Procedura OSS ułatwi również handel polskim przedsiębiorcom, którzy sprzedają swoje towary konsumentom za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Ebay czy Amazon …

Obowiązek potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznego lizingu pracowników

Jeśli pracownik ma być udostępniony zleceniodawcy w Niemczech, wymagane jest niemieckie zezwolenie na udostępnianie pracowników czasowych (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis). Ponadto należy przestrzegać …

Kiedy polscy pracodawcy muszą płacić podatek od wynagrodzeń za swoich pracowników w Niemczech? 

Dla wielu zagranicznych a w tym polskich pracodawców, którzy delegują pracowników do Niemiec, pojawia się kwestia konsekwencji podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń w Niemczech.

Tworzenie stałych zakładów budowlano-montażowych w Niemczech w dobie kryzysu COVID-19 i ich konsekwencje podatkowe

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada się, że w przypadku prac montażowych i budowlanych po 12 miesiącach powstaje w Niemczech zakład podlegający opodatkowaniu. Jeżeli zakład…

Nowe wymogi dotyczące ustawy przeciwdziałaniu prania pieniędzy i zgłoszenia do rejestru służącego przejrzystości

Już od października 2017 r. spółki są zobowiązane do zgłaszania określonych informacji dotyczących rzeczywistego beneficjenta (beneficjentów) do rejestru służącego przejrzystości…

Zakład podatatkowy w Niemczych Opodatkowanie polskich spółek przy pracach budowlanych lub instalacyjnych w Niemczech

Zasadniczo zyski polskich spółek podlegają opodatkowaniu w Polsce. Spółka, która wykonuje swoją działalność w Niemczech może jednak stworzyć na terytorium Republiki Federalnej Niemiec stałą placówkę (tzw. zakład)

Terminy składania w Niemczech deklaracji zwiᶏzane z podatekiem od towarów i usług VAT

Podatnik VAT w Niemczech jest zobowiᶏzany w termine do złożenia deklaracji podatkowej do niemieckiego urzędu skarbowego.