Impressum
Impressum
Impressum

Impressum

Informacje zgodne z § 5 SGT

www.kanzlei-slr.de jest oblugiwany przez:

1. RAin/StBin Sonja Locatelli,

Tytuły zawodowe: adwokat oraz doradca podatkowy

Fresnostraße 18, D-48159 Münster

Telefon: + 49 (0)251 13 30 30 29 36

Faks: + 49 (0)251 13 30 30 29 38

Adres poczty elektronicznej: info@kanzlei-slr.de

2. StB Guido Mersmann

tytuł zawodowy: doradca podatkowy

Fresnostraße 18, D-48159 Münster

Telefon: + 49 (0)251 13 30 30 29 36

Faks: + 49 (0)251 13 30 30 29 38

Adres poczty elektronicznej: info@kanzlei-slr.de

3. adwokat dr Marius Sieja,

tytuł zawodowy: adwokat

Melcherstr. 25, D-48149 Münster

Telefon: + 49 (0)251 13 30 30 29 36

Faks: + 49 (0)251 13 30 30 29 38

Adres poczty elektronicznej: info@kanzlei-slr.de

Państwo, w którym tytuły zawodowe podmiotów gospodarczych zostały przyznane: Republika Federalna Niemiec.

Instytucja odpowiedzialna za nadzór nad adwokatem Sonją Locatelli i adwokatem dr Mariusem Sieją:

Izba Adwokacka dla Sądu Rejonowego dla Wyższego Sądu Rejonowego Hamm / Ostenallee 18 / 59063 Hamm

Telefon: + 49 (0)2381-985000 / Faks: + 49 (0) 2381-985050 / e-maile: info@rak-hamm.de

Instytucja odpowiedzialna za nadzór nad doradca podatkowym Sonja Locatelli i doradcą podatkowym Guido Mersmann:

Izba Doradców Podatkowych Westfalen-Lippe / Erphostrasse 43 / 48145 Münster

Telefon: + 49 (0)251-417640 / Faks: + 49 (0)251 41764-27 / e-mailem: mail@stbk-westfalen-lippe.de

Obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania zawodu prawnika:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) / Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) / Fachanwaltsordnung (FAO) / Bundesrechtsanwaltsgebührenverordnung (BRAGO) / Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RCBG) / Berufsanwaltsordnung der Rechtsan Europass (BRAGO) / Bundesrechtsanwaltsanwaltsgerordnung (BRAGO) / Rechtsandlung (BRAGO) / Rechtsanwaltsantsvergütungsgesetz (RVG) Europejskiej Komisji ds.

Informacje na temat tych przepisów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej: www.brak.de

Obowiązujące przepisy zawodowe dla doradców podatkowych:

Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG) / rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB) / kodeks zawodowy (BOStB) / rozporządzenie o opłatach dla doradców podatkowych (StBGebV) / kodeks dla doradców specjalnych (FBO).

Informacje na temat niniejszego regulaminu można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Izby Doradców Podatkowych (www.bstbk.de).

Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla prawnika i doradcy podatkowego Sonji Locatelli oraz doradcy podatkowego Guido Mersmann:

HDI Gerling Firmen und Privat Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hanover, Niemcy

Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej zawodowej prawnika Dr. Marius Sieja:

AFB GmbH, Kaistr. 13, 40221 Düsseldorf, Niemcy

Zrzeczenie się odpowiedzialności

________________________________________

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została przygotowana z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawcy do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia odnośników. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treść stron trzecich jest oznaczona, jako taka. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, usuniemy daną treść.