Klasy podatkowe w Niemczech oraz jaka osoba, do jakiej klasy podatkowej należy

Opodatkowanie przychodów od osób fizycznych w Niemczech jest rozliczane w oparciu o klasy podatkowe. Obciążenie podatkowe zmienia się w zależności od klasy podatkowej. W Niemczech występują klasy podatkowe od I do VI.

Klasa podatkowa I

Ta klasa podatkowa przeznaczona jest dla osób, które są nie zamężne, rozwodników oraz osoby, które znajdują się w separacji. Do wyżej wymienionych osób należą również wdowcy, ale dopiero od 2 roku po śmierci małżonka. Do pierwszej klasy podatkowej zaliczają się także pracownicy, którzy mają ograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, tzn. otrzymują przychody w Niemczech, ale np. stałe miejsce zamieszkania znajduje się za granica.

Klasa podatkowa II

Do tej klasy podatkowej należą osoby wymienione w klasie podatkowej I, ale gdy są samotnymi rodzicami. Jednak musi być spełniony warunek, że w gospodarstwie domowym tej osoby mieszka także dziecko, jest tam zameldowane, jak i również otrzymuje zasiłek rodzinny (Kindergeld). Jeśli dziecko jest zameldowane w kilku gospodarstwach domowych, do tej korzystnej klasy podatkowej II będzie należała tylko ta osoba, która pobiera zasiłek rodzinny na to dziecko. Reguła ta nie ma zastosowania, wtedy, kiedy osoba ta mieszka we wspólnocie małżeńskiej lub partnerskiej.

Klasa podatkowa III

Ta klasa podatkowa przeznaczona jest dla osób zamężnych i partnerów, kiedy obydwoje mieszkają w kraju, przez dłuższy czas nie żyją oddzielnie, również wtedy, kiedy małżonek/partner nie otrzymuje wynagrodzenia lub wtedy, kiedy małżonek jest zapisany do klasy podatkowej V. Natomiast wdowcy, co do zasady należą do tej klasy podatkowej najdłużej do końca pierwszego roku po śmierci małżonka. Ta klasa podatkowa, jest najkorzystniejszᶏ klasᶏ podatkowᶏ dla małżonków, który jeden z nich nie pobiera żadnych przychodów. W przypadku, kiedy oboje małżonkowie otrzymują przychody, należą do klasy podatkowej IV (oboje ) lub jedna osoba, z reguły ta mniej zarabiająca do klasy podatkowej V, natomiast druga do klasy podatkowej III.

Klasa Podatkowa IV

Do tej klasy należą małżonkowie, w przypadku, kiedy oboje czerpią dochody, oboje mieszkają w kraju oraz nie żyją osobno przez dłuższy czas.

Klasa podatkowa V

Do tej klasy należą małżonkowie, kiedy nie są przyporządkowani do klasy podatkowej IV i małżonenk został przyporządkowany do klasy podatkowej III.

Klasa podatkowa VI

Klasa podatkowa VI będzie przyporządkowana w przypadku, gdy pracownik potrzebuje kartę podatkowᶏ na potrzeby kilku pracodawców dla których świadczy usługi. Wówczas każdy jego pracodawca musi posiadać dla niego osobnᶏ kartę podatkowa z klasa podatkowᶏ VI. Powyższa klasa podatkowa obowiᶏzuje także, gdy pracownik nie przedstawi na czas pracodawcy swojej karaty podatkowej. W tym wypadku pracodawca jest zobowiązany do opodatkowania pracownika na warunkach klasy VI. W tejże klasie nie przysługują żadne zniżki podatkowe, żadnych zniżek na dzieci lub dodatkowych wydatków. Jest to najgorsza klasa podatkowa w systemie podatkowym w Niemczech.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie tematu chętnie słyżymy Państwu pomocą.