Niemieckie prawo karno-skarbowe i niemieckie prawo karno-gospodarcze

Reprezentacja w zakresie prawa karnego-skarbowego

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach karnych-skarbowych na terenie całego kraju. Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują również obrony przed sądami karnymi w zakresie prawa karnego-skarbowego. Obejmuje to między innymi następujące obszary:

  • Uchylanie się od płacenia podatków i przestępstwa podatkowe
  • Kary za uchylanie się od płacenia podatków
  • Przestępstwa związane z podatkiem obrotowym VAT

Obrona przez własnego doradcę podatkowego jest możliwa tylko wtedy, gdy organy podatkowe same prowadzą postępowanie karne. Od momentu wszczęcia postępowania przez prokuraturę należy skonsultować się z adwokatem.

Reprezentacja w zakresie prawa karnego-gospodarczego

Oprócz specjalistycznej dziedziny, jaką jest prawo karne-skarbowe, doradzamy również w zakresie prawa karnego gospodarczego. Wspólnicy, dyrektorzy i inne osoby na stanowiskach kierowniczych są coraz częściej narażeni na ściganie przez prokuraturę. Obok przestępstw oszustwa i fałszowania bilansów coraz większą rolę odgrywa sprzeniewierzanie środków finansowych na szkodę firmy. Coraz większego znaczenia nabierają również przestępstwa związane z pracą niezgłoszoną (praca na czaron) lub fikcyjnym samozatrudnieniem (Scheinselbständigkiet). Osoby odpowiedzialne ponoszą odpowiedzialność karną za wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i do urzędu skarbowego.

Jak pracujemy

Reprezentując klienta, zwracamy się o akta do odpowiednich organów i badamy fakty dotyczące sprawy oraz zarzuty. W przypadku przestępstw podatkowych sprawdzamy, czy ustalone obliczenie podatku jest prawidłowe. Szczególnie w obszarach transgranicznych ważne jest badanie zobowiązań podatkowych w karju i wysokości tego podatku. Na przykład istotne może być to, czy Niemcy w ogóle mają prawo do opodatkowania. W zależności od wyniku będziemy wnioskować o umorzenie postępowania karnego lub przejmiemy obronę w sądzie.

Jeśli w przypadku przestępstw podatkowych urząd skarbowy wyda decyzje o wymiarze podatku, które mogą być egzekwowane, sprawdzamy te decyzje. Od takich decyzji można się odwoływać do odpowiednich organów podatkowych.

Nasze wynagrodzenie ustalamy w oparciu o stawkę godzinową lub opłatę ryczałtową.

Nasi doradcy i prawnicy udzielą  Państwu wsparcia w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego.

Niemiecky prawo karno-skarbowe Niemcy prawo karno-gospodarcze