Obowiązek potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznego lizingu pracowników

Jeśli pracownik ma być udostępniony zleceniodawcy w Niemczech, wymagane jest niemieckie zezwolenie na udostępnianie pracowników czasowych (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis). Ponadto należy przestrzegać obowiązków o meldunkach oraz przepisów prawa pracy, takich jak minimalne warunki pracy.

W przypadku dochodów z pracy najemnej w Niemczech, podatek dochodowy jest pobierany poprzez potrącenie z wynagrodzenia przez pracodawcę (tzw. „wage tax”). Podatek od wynagrodzeń jest potrącany w Niemczech tylko wtedy, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przez

pracodawcę krajowego w rozumieniu § 38 ust. 1 zd. 1 nr 1 EStG lub

– zagranicznego pracodawcę w ramach wynajmu pracowników w rozumieniu § 38 ust. 1 zd. 1 nr 2 EStG.

Zgodnie z § 38 ust. 1 zdanie nr 2 również zagraniczny pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania podatku od wynagrodzenia, jeśli jest uznany za pracodawcę najmowanych pracowników w Niemczech. W tym celu należy prowadzić księgowość płacową (kadry pałc) zgodnie z niemieckim prawem podatkowym.

Jeżeli w ramach grupy spółek zagraniczna spółka matka wypożycza pracowników swojej krajowej spółce zależnej (n.p. w Niemczech), to pracodawcą jest spółka, która (bezpośrednio) wypłaca pracownikowi wynagrodzenie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zgodnie z § 38 ust. 1 zd. 1 nr 2 obowiązek odprowadzania podatku od wynagrodzeń istnieje tylko w przypadku, gdy wynajem pracowników odbywa się na zasadach komercyjnych. Dlatego konieczne jest, aby zagraniczna firma pracy tymczasowej nie tylko okazjonalnie, ale stale udostępniała pracowników tymczasowych oraz w ten sposób osiągała korzyści gospodarcze.

Lizing pracownikow w niemczech, podatek w Niemczech, delegacja do Niemiec,  kadry płac Niemcy, kadry płac w Niemczech