Opłata ZUS w Niemczech: Podwykonawca w branży budowlanej i montażowej jako pracownik

W postępowaniu przed sądem socjalnym (Landessozialgericht) Berlin-Brandenburg (orzeczenie z 25.6.2021 – L 28 BA 122/18) negocjowano ubezpieczenia emerytalne polskiego podwykonawcy zatrudnionego u niemieckiego zleceniodawcy. Zakład ubezpieczeń emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung) był zdania, że polscy podwykonowawcy budowlani zajmujący się budową, rozbiórką, sprzątaniem budynków itp., którzy otrzymali zlecenie jako podwykonawcy, byli jedynie fikcyjnymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. W istocie są to pracownicy zleceniodawcy. W związku z tym zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Z drugiej strony, zleceniodawca twierdził, że podwykonawcy prowadzili własną działalność gospodarczą, a więc nie musiał płacić składek na ubezpieczenie emerytalne.

Sąd orzekł na korzyść zakładu ubezpieczeń emerytalnych Deutsche Rentenversicherung. Niemiecki zleceniodawca był zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz odsetek za zwłokę. Sąd stwierdził, że nie istniały żadne pisemne porozumienia umowne. Odpowiednie zlecenia pracy były konsekwentnie przekazywane ustnie i wynagradzane gotówką. Sąd uznał, że pracownicy budowlani zostali włączeni do struktury operacyjnej zleceniodawcy. Podkreślono również, że pracownicy budowlani korzystali z dostarczonych materiałów i maszyn, a prace były koordynowane przez zleceniodawcy. Cechy te zaprzeczają samozatrudnieniu i przemawiają za tym, że są oni pracownikami. W odniesieniu do umowy sąd wyjaśnił, że w przypadku umowy o samozatrudnieniu nie ma znaczenia, co strony umowy ustaliły na piśmie. Należy zbadać, czy umowa była rzeczywiście realizowana. Dopiero na podstawie poczynionych w ten sposób ustaleń dotyczących treści umowy można dokonać oceny przyporządkowania stosunku prawnego do rodzaju zatrudnienia lub samozatrudnienia.

PODSUMOWANIE

Jeśli pomiędzy podwykonawcą a zleceniodawcą nie zostanie zawarta jasna umowa, a umowa ta nie będzie faktycznie realizowana, istnieje ryzyko, że z prawnego punktu widzenia jest to stosunek pracy. W takim razie zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek emerytalnych do ubezpieczeń emerytalnych Deutsche Rentenversicherung. Może to również dotyczyć polskich zleceniodawców, którzy wykonują prace w Niemczech i zatrudniają podwykonawców.

 

Opłata ZUS w Niemczech, prace budowlane, podwykonawcy budowa