Podatek w Niemczech i w Polsce, Rezydencja podatkowa firm i spółek

Co do zasady podmioty gospodarcze podlegają opodatkowaniu w kraju ich siedziby. Problem powstaje przy wykonywaniu działalności gospodarczej poza granicami kraju. Wiąże się z tym często także siedziba zarządu poza grnaicami kraju siedziby spółki. Miejsce siedziby zarządu może uzasadniać rezydencję podatkową oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju, w którym znajduje się siedziba zarządu, a nie siedziba spółki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 polskiej ustawy o CIT lub niemieckim odpowiednikiem według § 1 ust. 1 KSTG, nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają podmioty, mające w kraju siedzibę lub zarząd. Jeżeli siedziba spółki jest inna od siedziby zarządu podmiot może teoretycznie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w dwóch krajach. Ze względu na fakt, że podmiot może podlegać tylko w jednym państwie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dla rozstrzygnięcia kwestii rezydencji podatkowej należy zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, rozstrzygające jest wówczas miejsce faktycznego zarządu. Za miejsce faktycznego zarządu uznaje się zasadniczo miejsce, gdzie zapadają kluczowe decyzje podejmowane w toku działalności gospodarczej. Między innymi jest to miejsce gdzie faktycznie przebywają osoby zarządzające dzialalnością gospodarczą oraz podejmowane są kluczowe decyzje.

Oznacza to, że rezydencja podatkowa firmy z siedzibą w Polsce, ale z zarządem w Niemczech, gdzie także podejmowane są kluczowe decyzje, może powstać w Niemczech. Firma z siedzibą w Polsce może, więc podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

Aby uniknąć ryzyka podwójnego opodatkowanie dochodów firmy lub spółki w Polsce i w Niemczech warto, więc przeanalizować rezydencję podatkową spółki lub firmy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji w tym t

Zarząd firmy w Niemczech, obowiązek podatkowy firmy i spółki w Nimeczech, miejsce faktycznego zarzadu Niemcy