Podatki
Podatki
Podatki

Podatki

Prawo karne skarbowe
Ustawodawstwo i orzecznictwo odnoszące się do oceny karnoskarbowych zagadnień uległy stopniowo zaostrzeniu w trakcie ostatnich lat. Gotowość organów podatkowych do kwalifikacji stanu faktycznego jako istotnego pod względem karno-podatkowym znacznie wzrosła.

Miedzynarodowe prawo podatkowe
Naszą specjalizacją jest doradztwo z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W tym przypadku, oprócz niemieckich przepisów podatkowych, znajdują również zastosowanie odpowiednie przepisy państw trzecich oraz istotne w danym przypadku tzw. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między poszczególnymi państwami.

Bieżące doradztwo podatkowe
Oferujemy również bieżące doradztwo podatkowe w Niemczech, w szczególności:

  • płace i rachunkowość finansową (włącznie z księgowością elektroniczną),
  • roczne sprawozdania finansowe (niemiecki bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe),
  • deklaracje podatkowe (niemiecki PIT, CIT, Gewerbesteuer),
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo w zakresie niemieckiego podatku od towarów i usług (VAT),
  • reprezentacja w ramach postępowania odwoławczego w Niemczech,
  • negocjacje z bankami.