Procedury OSS w handlu internetowym w obszarze B2C (Business to Consumer)

Rejestracja VAT w Niemczech, handel internetowy Niemcy, OSS ebay amazon Niemcy

Nowe prawo w dziedzinie e-commerce weszło w życie z dniem 01.07.2021 r. Procedura OSS ułatwi również handel polskim przedsiębiorcom, którzy sprzedają swoje towary konsumentom za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Ebay czy Amazon, np. w Niemczech. Procedura OSS odnosi się do sprzedaży B2C, w biznesie B2B na razie nie zaszły żadne zmiany.

Prawo w przypadku sprzedaży wysyłkowej do 30 czerwca 2021 r.

Prawo dotyczące sprzedaży wysyłkowej (B2C) do dnia 30.06.2021 przesuwało miejsce dostawy w przypadku dostaw transgranicznych na terytorium Wspólnoty na koniec przepływu towarów. Miało to miejsce w przypadku przekroczenia progów dostaw obowiązujących w danym państwie członkowskim (od 35 000 EUR do 100 000 EUR) lub gdy przedsiębiorca zrezygnował z zastosowania progu dostaw. Przekroczenie tych progów dostaw w danym państwie członkowskim oznacza, że przedsiębiorca musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w tym państwie członkowskim w celu zadeklarowania i zapłacenia należnego podatku VAT.

Sprzedaż wysyłkowa (na odległość) od 01 lipca 2021 r.

Dotychczasowy zakup wysyłkowy został z dniem 1 lipca 2021 r. zastąpiony „sprzedażą na odległość” (§ 3c UStG-D). Rozporządzenie to przyniosło następujące zmiany:

– Dotychczasowe krajowe progi dostawy (§ 3c UStG-D) dla poszczególnych państw członkowskich UE nie mają już zastosowania.

– Obowiązuje nowy jednolity próg obrotu. Nowy jednolity próg obrotu w wysokości 10.000,00 euro dotyczy wszystkich transgranicznych dostaw / innych usług świadczonych na terenie UE.

– W przypadku obrotu do 10.000,00 euro, VAT będzie nadal rejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym przedsiębiorca dokonujący dostawy (tj. nie klient) ma swoją siedzibę.

– W przypadku przekroczenia progu obrotów w wysokości 10.000,00 euro na terenie całej UE, na fakturze należy podać stawkę podatku obowiązującą w danym państwie członkowskim UE (kraju odbiorcy).

– Z chwilą przekroczenia progu obrotów istnieje zasadniczo obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT w kraju zagranicznym UE. Nie dotyczy to sytuacji, gdy korzysta się z możliwości szczególnej procedury podatkowej – zgłoszenia za pośrednictwem nowej procedury europejskiej OSS.

– Przedsiębiorca może korzystać zarówno z rejestracji lokalnej, jak i OSS. W przypadku skorzystania z opcji szczególnej procedury podatkowej (OSS), wszystkie obroty podlegające § 18j UStG-D (sprzedaż na odległość, inne usługi dla klientów końcowych, w stosownych przypadkach za pośrednictwem interfejsów) muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi podatkowemu. Wszystkie sprzedaże niepodlegające tej procedurze muszą być przetwarzane poprzez odpowiednią lokalną procedurę podatkową w kraju UE.

Cechy szczególne ” Fullfillment” lub magazynów w innych krajach UE (n.p. Amazon)

Zasadniczo procedura OSS może być również stosowana w przypadku tzw. Fullfillment (n.p. Amazon). Należy jednak zauważyć, że niektóre kwestie związane z VAT pojawiające się w kontekście takich struktur (np. transfer wewnątrzwspólnotowy, wewnątrzwspólnotowe nabycie wewnątrz Wspólnoty) nie mogą być rozpatrywane w ramach specjalnej procedury opodatkowania OSS.

W szczególności następujące sytuacje (również Fullfillment) nie mogą być zgłaszane za pośrednictwem OSS:

– Dostawy lokalne z magazynu w tym samym Państwie Członkowskim, ponieważ towary nie są wprowadzane do innego Państwa Członkowskiego. W związku z tym nie można dokonać opodatkowania w ramach procedury OSS.

– Dostawy z magazynu za granicą (np. magazyn Amazon polskiego sprzedawcy w Niemczech). W przypadku magazynu w innym kraju UE (np. w Niemczech) nadal obowiązuje rejestracja i zgłoszenie do lokalnego urzędu skarbowego w kraju składowania (np. w Niemczech). Procedura OSS nie ma zastosowania. W tym kontekście wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie towarów między różnymi magazynami w różnych państwach członkowskich UE nie jest zgłaszane za pośrednictwem OSS.

Przykład sprzedaży z magazynów

Przedsiębiorca internetowy z siedzibą w Polsce przeniósł towary przed ich sprzedażą do niemieckiego magazynu (n.p.) jednej z platform internetowych (np. Amazon). Następnie sprzedaje te towary konsumentowi (B2C) za pośrednictwem rynku elektronicznego. Zakłada się dwa warianty. Z jednej strony, konsument ma miejsce zamieszkania w Niemczech (wariant 1). Z drugiej strony, konsument ma miejsce zamieszkania w Polsce (wariant 2).

Rozwiązanie

Transport do magazynu w Niemczech jest dla polskiego przedsiębiorcy transferem wewnątrzwspólnotowym z Polski do Niemiec. Transfer wewnątrzwspólnotowy musi zostać zadeklarowany właściwym organom podatkowym i jest zwolniony z podatku VAT. W Niemczech polski przedsiębiorca musi zadeklarować wewnątrzwspólnotowe nabycie, dlatego też jest zobowiązany do rejestracji w Niemczech. Przedsiębiorca otrzymuje w Niemczech odliczenie podatku VAT naliczonego w tej samej wysokości (stan prawny jak przed 1.07.2021).

Wariant 1: Dostawa z magazynu niemieckiego do konsumenta niemieckiego

W przypadku sprzedaży i dostawy z niemieckiego magazynu do klienta w Niemczech, przedsiębiorca jest zobowiązany do zadeklarowania krajowej dostawy z niemieckiego magazynu do konsumenta końcowego w Niemczech w niemieckiej deklaracji VAT. Obrót ten nie wchodzi w zakres procedury OSS.

Wariant 2: Dostawa z magazynu niemieckiego do konsumenta zamieszkałego w Polsce

Jeżeli dochodzi do sprzedaży i dostawy z magazynu niemieckiego do klienta w Polsce, przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w procedurze OSS. Jeżeli przedsiębiorca zamierza skorzystać z procedury OSS, jest zobowiązany do zadeklarowania wszystkich sprzedaży na odległość podlegających opodatkowaniu w UE w sposób jednolity za pośrednictwem procedury OSS. Dotyczy to również sytuacji, gdy przedsiębiorca i konsument końcowy mają siedzibę w Polsce. Przedsiębiorca nie może zatem wykazać wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość z magazynu w Niemczech do klientów zamieszkałych w Polsce w deklaracji VAT w Polsce.

Rejestracja VAT w Niemczech, handel internetowy Niemcy, OSS ebay amazon Niemcy