Steuerberater i rozliczenie podatkowe w Niemczech

Rozliczanie podatków, zwłaszcza z dochodów uzyskanych za granicą, wiąże się często z wieloma pytaniami, zarówno przy rozliczeniach bieżących jak i corocznych deklaracjach podatkowych. Wiele osób korzysta więc w kwestiach podatkowych z pomocy różnych doradców w Polsce lub w Niemczech. Należy mieć na względzie, że w Niemczech śwaidczenie usług doradczych w zakresie podatków ma charakter ograniczony i tylko określona grupa osób posiadająca uprawnienia zawodowe może świadczyć pełny i kompleksowy zakres usług w dziedzinie podatków. Do kategori tej należą jedynie doradcy podatkowi, adwokaci i audytorzy.

Osoby nie należące do wskazanych kategorii zawodowych mogą udzielać porad w ograniczonym zakresie księgowości. Nie mają one np. uprawnień do jekichkolwiek porad w zakresie podatkowym, sporządzenia deklaracji VAT, sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej, wniosku o dodatek na dzieci tzw. Kindergeld, bilansu i zamknięcia roku podatkowego czy też rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Na rynku usług doradztwa prawno-podatkowego na terenie Polski i Niemiec istnieje wiele firm księgowych, biur rachunkowych i podatkowych oferujących często kompleksowy zakres usług księgowo-podatkowych. Podejmując decyzję o wyborze doradcy należy mieć jednak na względzie, że nie zawsze osoby pracujące w takich biurach mają wymagane prawem uprawnienia do nieograniczonego doradztwa podatkowego. Również np. comiesięczne prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalnych uprawnień i czynności takich mogą się podjąć tylko osoby z wykształceniem księgowym. Zakres ich urawnień nie obejmuje jednak pełnego doradztwa podatkowego.

Doradca podejmujący się czynności, do których nie posiada uprawnień popełnia karalne wykroczenie. Kara za wykroczenie wynosi obecie do 5.000 EUR. Dodatkowo, jako że wykonuje czynność sprzeczne z ustawą, na gruncie niemieckiego prawa nie ma roszczeń umowy o wykonanie takiego doradztwa, a więc w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Osoby które dokonały zapłaty za nielegalne usługi podatkowe mają zaś prawo do odzyskania zapłaconego wynagrodzenia.

Wykonywanie doradztwa podatkowego bez posiadania uprawniań stanowi jednak problem nie tylko dla samego doradzającego. W przypadku popełnienia przez „rzekomego doradcę” błędu i skierowania nieprawdziwych oświadczeń do Urzędu Skarbowego to bezpośrednio podatnik, a nie doradca będzie pociągnięty do odpowiedzialności podatkowej. W Niemczech zaś oszustwa podatkowe traktowane są jak przestępstwa podlegające bardzo rystrykcyjnym sankcjom z bezwzględną karą pozbawienia wolności włącznie.

Decydując się więc na wybór doradcy czy biura zajmującego się obsługą firmy należy dokładnie przemyśleć zakres usług o jaki zabiegamy i sprawdzić czy osoby te mają odpowiednie uprawnienia do ich wykonywania.

Jeżeli mają Państwo pytania dnośnie rozliczenia podatku chętnie słyżymy pomocą.