Terminy składania w Niemczech deklaracji zwiᶏzane z podatekiem od towarów i usług VAT

Podatnik VAT w Niemczech jest zobowiᶏzany w termine do złożenia deklaracji podatkowej do niemieckiego urzędu skarbowego.

Do 2013 roku obowiązujące najprostsze przekazanie zgłoszenia drogą elektroniczną, już nie obowiązuje. Zgłoszenie do urzędu skarbowego może być dokonane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez uwierzytelnienie. Do uwierzytelnionego elektronicznego przekazania niezbędny będzie elektroniczny certyfikat. Dlatego też, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się w urzędzie skarbowym. Kancelarie doradztwa podatkowego z reguły używaja zatwierdzonego przez urząd skarbowy systemu DATEV e.G.

Osoby lub firmy, które w Niemczech odprowadzają podatek VAT, zobowiązane są miesięcznie, kwartalnie lub rocznie przekazywać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną zeznania podatkowe VAT.

Okres składania deklaracji podatkowej od podatku VAT zależy od dokonanych obrotów  następująco:

  • Miesięczny obowiązek składania deklaracji podatkowej VAT obowiᶏzuje, jeżeli dodatnia wartość podatku VAT należnego w roku poprzedzającym przekracza 7.500 EUR
  • Kwartalny obowiązek składania deklaracji podatkowej w roku obowiᶏzuje, jeżeli w roku poprzedzającym dodatnia wartość podatku VAT należnego mieści się w granicy od 1.000 EUR do 7.500 EUR
  • Osoby, które dopiero zaczynają prowadzić własną dzałalność na terenie Niemiec jako płatnik VAT, są zobowiązani przez pierwsze dwa lata do składania deklaracji od podatku VAT do urzędu skarbowego co miesiąc

Zgłoszenie podatku VAT musi być przekazane do urzędu skarbowego do 10 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  W pewnych wyjątkach możliwe jest stałe przedłużenie tego terminu.

Po zakończeniu roku kalendarzowego należy złożyc rocznᶏ deklaracjᶒ podatkowᶏ VAT do urzᶒdu skarbwego w termine do 31.07 nastᶒpnego roku.

Osoby, które ze swojej winy

  • nie punktualnie lub
  • niekompletnie

złożą deklaracje podatkową VAT podlegają w Niemczech  karze z tytułu odchylania sie od płacenia podatku.  Za oszustwa podatkowe grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 5 lub grzywna. Ponadto są ustanowione kary za zwłokę.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem oraz usługą kancelarii, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.