Tworzenie stałych zakładów budowlano-montażowych w Niemczech w dobie kryzysu COVID-19 i ich konsekwencje podatkowe

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada się, że w przypadku prac montażowych i budowlanych po 12 miesiącach powstaje w Niemczech zakład podlegający opodatkowaniu. Jeżeli zakład jest założony w Niemczech, należy złożyć zeznanie podatkowe dla tego zakładu w Niemczech. Za niemieckiego pracodawcę uważa się również stały zakład. W związku z tym stały zakład jako pracodawca od początku zobowiązany jest do odprowadzania podatku od wynagrodzeń (PIT) za swoich pracowników do niemieckiego urzędu skarbowego.

Z powodu kryzysu pandemicznego COVID 19 w wielu przypadkach termin 12 miesięcy zostaje przekroczony. Może to prowadzić do tego, że polskie przedsiębiorstwo będzie musiało złożyć zeznanie podatkowe zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, ponieważ termin 12 miesięcy na terenie Niemiec został przekroczony. Ponadto podatek od wynagrodzeń PIT płacony jest podwójnie. Dopiero po założoniu deklaracji podatkowej w Niemczec można rozważać zwrot podatku zapłaconego w Polsce.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy czasowe przerwy w pracach budowlano-montażowych wywołują skutki podatkowe dla przedsiębiorstw zagranicznych i ich pracowników w Niemczech w związku z COVID-19, ponieważ przekroczenie 12-miesięcznego terminu zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powoduje powstanie stałego zakładu podatkowego oraz zobowiązań podatkowych w Niemczech. Federalne Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie oświadczenie w dniu 6 lipca 2021 r.

Jeżeli prace budowlano-montażowe prowadzone przez przedsiębiorstwa zagraniczne zostaną przerwane przed ich zakończeniem z powodów, które nie są związane z działalnością gospodarczą (np. zamknięcie granic lub przestój w pracy) z powodu pandemii COVID 19, sam ten fakt nie powinien powodować żadnych konsekwencji podatkowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników w odniesieniu do utworzenia stałego zakładu podatkowego w Niemczech.

W związku z tym do odwołania okresy przerw w pracach budowlano-montażowych spowodowane COVID-19 nie będą wliczane do obliczania okresów zakładania stałych zakładów podatkowych zgodnie z prawem w zakresie prac budowlano-montażowych. Wymaga to dodatkowo, aby

  • przerwa w konkretnym przypadku wynosiła, co najmniej dwa tygodnie,
  • pracownicy lub przedstawiciele przedsiębiorstwa są wycofywani z miejsca montażu lub je opuszczają w okresie przerwy, oraz
  • można zapewnić, że odpowiednie dochody zostaną opodatkowane np. w kraju rezydencji przedsiębiorstwa lub pracowników, jeżeli z powodu zawieszenia biegu terminu nie zostanie utworzony stały zakład podatkowy dla przedsiębiorstwa w Niemczech.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

zakład budowlany w Niemczech, zakład montażowych w Niemczech, COVID-19, podatki