E-INWESTYCJE

Faktury elektroniczne będą w przyszłości obowiązkowe w sektorze B2B. Odpowiednie przepisy dotyczące podatku VAT są zawarte w ustawie o możliwościach rozwoju, która została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw w dniu 27 marca 2024 r.
Dzięki e-fakturze informacje o fakturze są przesyłane elektronicznie, odbierane automatycznie i dalej przetwarzane. Umożliwia to kompleksowe przetwarzanie cyfrowe od utworzenia faktury do zapłaty kwoty faktury.